Kartor & Bildarkiv

Här inne finns ett för tillfället lite ouppdaterat bildgalleri - men som kommer att fyllas på efter hand

Kartan över namnen på byns hus

Kartan över byns strädden