Byalaget

Mellbyboken finns nu att köpa. Endast 50 kr

Köpes hos Mellbybagaren

eller på

Mellby Loppis

Så här ser S.Mellby ut ovanifrån

Välkommen till Södra Mellby - byn med anor från början av 1200 talet.Härmed kallas alla medlemmar i Mellby byalag till ordinarie årsmöte den 11 april kl 19 i Kyrksalen, Mellby. Ev avsägelser till valberedningen Margareta Andersson tel  076-61 17 365 senast den 25 mars.

 

Motioner skickas till Gunilla arvidssongunilla@hotmail.com senast 25 mars.

 

Byalaget bjuder på påskbuffé så för att kunna beräkna detta är det anmälan om deltagande till arvidssongunilla@hotmail.com eller telefon/SMS 0708-710 917 senast den 5 april.

 

Välkomna önskar styrelsen

Dagordning årsmöte 2023-04-11
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för möte
4. Val av två justerare, tillika rösträknare
5. Godkännande av kallelse och dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Ekonomi under året
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
11. Val av ordförande för ett år
12. Val av styrelseledamöter och supleanter
13. Val av revisorer samt ersättare för dessa
14. Val av valberedning
15. Av medlemmar inkomna motioner
16. Övriga frågor
17. Avslutning

Facebook


Mycket av den snabba informationen som händer i byn, den delar medlemmarna på ett snabbt och enkelt sätt via facebook och i vår grupp där
Alla som har en anknytning till byn genom att bo i byn eller ha sommarhus är välkomna att bli medlemmar i gruppen.
Klicka på bilden undertill - så tar det dig till vår grupp:


Program för 2023:
11 april kl 18.30 Årsmöte
15 april kl 10.00 Röjardag
(22 april reserv vid regn)
30 april kl 20.00 bål,
(samling 19.30 vid kyrkan för fackeltåg)
20 maj kl 14.00 växtbytardag
2 juli kl 13-16 Mellby mölla,(mölledag)
8 juli kl 18.00 Mellbydagen
3 augusti kl 18.00 picknick med allsång vid Mellby mölla
12 augusti kl 18.00 kräftskiva

Österlen Lyser
9 december julstök em +kväll


Program för 2023:
11 april kl 18.30 Årsmöte
15 april kl 10.00 Röjardag
(22 april reserv vid regn)
30 april kl 20.00 bål,
(samling 19.30 vid kyrkan för fackeltåg)
20 maj kl 14.00 växtbytardag
2 juli kl 13-16 Mellby mölla,(mölledag)
8 juli kl 18.00 Mellbydagen
3 augusti kl 18.00 picknick med allsång vid Mellby mölla
12 augusti kl 18.00 kräftskiva
Österlen Lyser
9 december julstök em +kväll