Byalaget

Mellbyboken finns nu att köpa. Endast 50 kr

Köpes hos Mellbybagaren

eller på

Mellby Loppis

Program för 2017

 

8 april Röjardag

 

18 april Årsmöte kl 19.00

 

30 april kl 19.30 Valborgsmässoafton

 

13 maj kl 14 -15.30 Växtbytardag

 

6 juni kl 14 Nationaldagen

 

8 juli kl 18 Mellbydagen

 

3 juli har Albo härads hembygdsförening

mölledag bla vid Mellby mölla

 

12 augausti Kräftskiva

 

10 oktober Mellby Käsk

 

4 - 5 november Österlen lyser

 

16 december Julstök

Fiberläget, Österlen lyser samt Julbord :

 

Hej.

Här kommer lite info ang. fiberprojektet:

 

IP-Only: Utbyggnad pågår för fullt i det så kallade Bästekilleprojektet mellan Svinaberga/Svabesholm västerut inkluderande S. Mellby, Bästekille och Grevlunda

plus ett antal mindre orter och all landsbygd däremellan. Här är planen att merparten av alla fastigheter ska vara inkopplade vid utgången av 2017.

Ett tilläggsprojekt, Bästekille 2 som avser ett område huvudsakligen sydväst om S:t Olof är också nära en byggstart.

 

Bästekille-projektet (från kusten ute vid Stenshuvud och österut till kommungränsen Tomelilla via bl.a. S. Mellby-Bästekille och Grevlunda):

 

Första uppkoppling av en fastighet genomfördes 171017.

 

Bästekille 2-projektet (söder/väster om S:t Olof): Grävstart tidigarelagd och kan ske redan i år

 

Jag vill också informera om att året snart går mot sitt slut, men vi har fortfarande ett par arrangemang att erbjuda.

 

Österlen lyser, under Alla Helgon helgen. Då tänder vi upp lite extra i vår by, samt om vädret tillåter med levande marschaller i byn.

 

Julstök i byn, den 16 december, då vi har tipsrunda i byn, kransbindning i Byalagshuset och diverse pyssel o aktiviteter hos Mellbybagaren.

 

På kvällen har vi julbord i Församlingshemmet

Österlen lyser

i

Södra Mellby

Välkommen till Södra Mellby - byn med anor från början av 1200 talet.

 

 

Vad säger bondepraktikan om November för Albo Härad

 

November- Vintermånad

 

Åska i november betyder sträng vinter, men fruktbart år.

 

En sträng och långvarig vinter inträffar: om juli varit mycket varm, om augusti och oktober varit ovanligt kalla, om fjäderfäna blivit feta höstetiden, om fåren på efterhösten med våld måste drivas in i ladugården. Om november har torr väderlek utan frost samt att löven i denna månad ännu icke fallit av träden.

 

När bröstbenet i Mårten gås är brunt, betyder det mera snö än köld, är det vitt bebådas mera köld än snö.

 

Dagar att beakta

 

Allhelgonadag (den 1/11). Enligt gamla bondepraktikan skall man denna dag skära en spån av en växande ek eller bok, är spånen torr, bådar det en varm vinter, är den fuktig, blir vintern däremot kall.

 

Mårten Luthers dag (den 10/11) Inträffar denna på en fredag, kommer fodret det året att föga förslå.

 

Mårten biskopsdag (den11/11). Är det på Mårten Biskop mulet dygnet om, blir det en ostadig vinter, men är det däremot klart, har man att vänta en skarp vinter.

 

Maria offerdag (den 21/11). Är denna dag våt eller dimmig, blir också vintern våt.

 

Katarinadagen (den 25/11) Katarinavinter blir ej långvarig.

 

Andreasdagen (den 30/11) Andreas-snö är skadlig för säden. Anders braskar och julen slaskar- Anders slaskar och julen braskar.