Byalaget

Mellbyboken finns nu att köpa. Endast 50 kr

Köpes hos Mellbybagaren

eller på

Mellby Loppis

Program för 2017

 

8 april Röjardag

 

18 april Årsmöte kl 19.00

 

30 april kl 19.30 Valborgsmässoafton

 

13 maj kl 14 -15.30 Växtbytardag

 

6 juni kl 14 Nationaldagen

 

8 juli kl 18 Mellbydagen

 

3 juli har Albo härads hembygdsförening

mölledag bla vid Mellby mölla

 

12 augausti Kräftskiva

 

10 oktober Mellby Käsk

 

4 - 5 november Österlen lyser

 

16 december Julstök

Nästa aktivitet:

 

Mellby Käsk. Tisdagen den 10 oktober kl 19.00 i Församlingshemmet

sker en informationsträff om Mellby Käsk till minne av skiftet 1766.

Det är en samverkan mellan Albo Härads Hembygdsförening och Mellby byalag.

Kaffe serveras á 50 kronor.

Välkommen till Södra Mellby - byn med anor från början av 1200 talet.

 

 

Vad säger bondepraktikan om September för Albo Härad

 

SEPTEMBER, höstmånad, haver 31 dagar

 

 

Dagen är 12 timmar och 40 minuter lång. Och solen löper i Vikten, och är däruti ifrån den 14 dag Septembris intill den 14 pktobris.

 

 

Höstmånad säger

Nu skall bonden sitt korn uttröska,

Och fiskaren fånga sillen den färska,

Svinefläsk jag gärna äta må,

Desslikes fåremjölk och getemjölk likså.

 

I höstmånaden är gott åderlåtande, och då skall man bruka fåremjölk och getemjölk, vilket är en besynnerlig god läkedom. Vakta dig för varmt bad. Man må och bruka örter och frukt, det är icke skadeligt. I Vikten är gott att vandra, skära hår av, göra bröllop, att föra sig i nya kläder, att så och plantera.

 

Ett barn som är fött under Vikten, det bliver en sannfärdig människa utan falskhet, och bliver dock underlig, får en tjock näsa, stora ögonbryner och stora skuldror, han bliver ock snart glömsker, samt snart vred. Han haver ock gärna ett ärr uti sitt ansikte eller på sin hand, hans ansiktes färga är lite rödaktig. Vikten är honom ett glatt och lyckosamt tecken. Uti Skorpion haver han lycka att köpa och sälja, han skall vandra mång land igenom, och skall dock dö uti sitt fädernesland, och överlever sin fader, han haver litet gott av sina barn. Uti fisken lider han stor sjukdom. Uti Väduren skall han få sig en hustru, han får ock stor kärlek till kvinnfolk men de litet till honom. Uti Oxen är hans dödstid. Uti Tvillingarne haver han lycka till att vandra. Uti Krabban får han passlig rikedom, om han står därefter; hans första lyckos tid skall vara när som han haver levat sin halva ålder ut. Uti Lejonet bliver han ganska rik. I Jungfrun haver han ångest och motgång. Och om han lever i 44 år, så lever han till 75 år. Och haver lycka uti allehanda färgor utan i svart.

 

 

SEPTEMBER

 

Tag ett ekäpple S:t Machaelis dag, haver det flugor i sig, då betyder det ett medelmåttigt år. Är däruti maskar, betyder det gott år; men är där inget intet uti, så betyder det visst helsot. Äro ekäpplena mogna och tillika tomma, betyder mycken köld; men äro de innan fuktige, det betyder en våt sommar. Äro de magra, då bliver hett visserlig. S:t Michaelis natt tag upp dina hästar, om du eljest vill de skola vara släta om vintren. Fyra äro de himmerdagar, den 18, 19, 20, 21, höres tordön, det tecknar fruktsamt år och stor herredöd. Då är gott att åderlåta, förutom på den 18 och 19; den sig då låter åder, han kommer i fara. Bruka får och getmjölk, ät färsk ost, drick must, bruka örter och frukt, stänk bröd med salt och ät, men akta dig för varma bad. Solen löper i Vikten, är gott att vandra, skära hår av, göra bröllop, kläda sig i nya kläder, så och plantera.