Byalaget

Mellbyboken finns nu att köpa. Endast 50 kr

Köpes hos Mellbybagaren

eller på

Mellby Loppis

Såhär ser S.Mellby ut ovanifrån

Blandade bilder från Kräftskivan

 

Nästa evenemang är Kräftskivan

 

Lördagen den 11 augusti kl. 18.00

Se inbjudning på mail

 

Välkommen till Södra Mellby - byn med anor från början av 1200 talet.

 

 

Uppdaterat fiberläge 2018-06-04

 

IP-Only:

När det gäller IP-Only har vi nu fått besked från deras ledning att omorganisation och översyn av processer och kvalitetsarbete nu börjat landa.

Vi har blivit lovade att vi och alla berörda fastighetsägare ska få nya detaljerade och, förhoppningsvis, korrekta tidplaner om utbyggnaden i redan beslutade områden inom kort.

Jag kommer att ligga på så att vi får tidplanerna före midsommar. (Gäller främst Hammenhög projektet)

 

I Bästekilleprojektet pågår det fiberinstallationer inklusive inkopplingar av fastigheter, men det har gått långsammare än det jag fick rapporterat för en dryg månad sedan.

Som det ser ut nu blir inte alla fastigheter inkopplade före halvårsskiftet, utan arbetena fortsätter även under hösten.

En av orsakerna till att det just nu har gått trögt är att det tar orimligt lång tid att på tillstånd från Trafikverket

när man gräver längs, eller under, deras vägar.

Särskilt jobbigt kan det bli när IP-Only av någon anledning sent i projektet måste ändra en sträckning av en eller annan anledning, hantering av tillstånd tar lika lång tid ändå!

För Bästekille 2-projektet hoppas jag få en bättre tidplan inom kort.

Utbyggnad pågår för fullt i det så kallade Bästekilleprojektet mellan Svinaberga/Svabesholm västerut inkluderande S. Mellby, Bästekille och Grevlunda plus ett antal mindre orter och all landsbygd däremellan.

Här är planen att merparten av alla fastigheter ska vara inkopplade vid utgången av 2018.

Ett tilläggsprojekt, Bästekille 2 som avser ett område huvudsakligen sydväst om S:t Olof är också nära en byggstart.

 

Uppdaterat Fiberläget 2018-05-19

 

Hej

Lite kort status för Bästekille projektet.

Ca 200HC tända av 630 totalt merparten i Vitaby och ST:Olof området.

Ca 15 000 mtr schakt kvarstår i området S Mellby, Svinaberga, Stenshuvud, Hjälmaröd och Kivik. I en del av dessa områden väntar vi också på TRV tillstånd samt samråd med länsstyrelsen.

För S Mellby pågår det tomtschakt och en del installationsarbete, dock tror jag att schakt arbete kan påbörjas efter sommaren.

Nästa vecka kommer arbete påbörjas med att blåsa ut stammen från Rörum.

Återställnings arbetet efter vinterns och vårensframfart har pågått under ca 4 veckor nu och börjar lida mot sitt slut och mer fokus framöver blir att fortsätta med schakten samt att koppla ihop nätet.

Trevlig helg! / Peter K

Program för 2018

 

 

 

7/7 - Mellbydagen

 

11/8 - Kräftskalas

 

15/12 - Julstök i byn.

Vad säger bondepraktikan om Augusti för Albo Härad

 

Viktigt om Augusti

 

I denna månad skall man ingen läkedom bruka, som är gjord af honung, ty det är i hundedagarne.

I Rötmånan wakta dig för mjölk och söt mat, bitter spis skall man bruka, också skall man icke dricka för mycket win.

Uti Jungfrun är det gott att avvänja barn och att bygga.

Viktigt om Augusti

Vindarna äro i denna månad föränderliga, åska och regnväder vanliga.

Nordanvind i augusti medför stadig väderlek.

Vad augusti ej kokar, lämnar september ostekt.

I denna månad ingår hunddagarna (rötmånaden).

 

Andra viktiga dagar i augusti

Laurentiusdagen (den 10/8). Är dagen vacker, betyder god höst.

Om solen sken klart på Larsmäss 10/8 kunde man vänta sig en mild höst, men en sträng och besvärlig vinter.

(Den 15/8). Om solen skiner klart denna dag, blir den påföljande veckan regnfri.

Bartolomeusdagen (den 24/8). är dagen klar, bådar vacker höst.