Byalaget

Mellbyboken finns nu att köpa. Endast 50 kr

Köpes hos Mellbybagaren

eller på

Mellby Loppis

Program för 2018

 

15/12 - Julstök i byn.

Information från bredbandssamordnaren 2018-08-31

 

Nu är sommaren över, i alla fall med årets mått mätt, och jag hade hoppats att grävarbetena på landsbygden skulle ha kommit igång med full kraft - så är tyvärr inte fallet.

Förhoppningen är dock att det snart ska råda full aktivitet i de projekt där de olika aktörerna har tagit byggbeslut, läs mer nedan.

 

IP-Only

Besvikelsen hos kommunen, men framför allt hos alla fastighetsägare som skrev på ett anslutningsavtal under hösten 2016 och tidig vinter 2017, har varit stor,

då arbetena i Bästekilleprojektet gått mycket långsamt framåt. Jag har därför ställt frågan direkt till IP-Onlys kommunansvarige, Gustav Ljungquist, om varför det går så trögt och här kommer svaret:

 

"Det stämmer att vi har haft utmaningar med fiberprojekten på landsbygden i Simrishamn. Vi beklagar detta, och vill samtidigt förklara bakgrunden.

Det är den sista delen av fiberutbyggnaden som är kvar, vilket också är den mest utmanande för fiberaktörerna i Sverige, däribland oss.

Avstånden är längre och marken ofta mer svårarbetad. I vissa områden har vi underskattat dessa svårigheter, däribland i Simrishamns kommun.

Vi har sedan en tid uppmärksammat dessa utmaningar och arbetar numera mer i etapper, för ökad kontroll och säkrare tidsplaner.

Dessa problem är dessutom med i vår kvalitetsrapport som vi publicerade i januari i år tillsammans med flera olika sätt för oss att förbättra verksamheten.

Förseningarna beror dessutom på en långsam tillståndshantering från Trafikverket samt långa förhandlingar med markägare.

Nu är vi på väg att färdigställa byggnationen i Bästekilleområdet och kan därefter fokusera på att få igång andra byggområden på landsbygden i Simrishamn.

Vi vill betona att vår plan i Simrishamns kommun ligger fast, trots utmaningarna vi haft."

 

Avbrott i IP-Onlys nät under augusti

Under två tillfällen har större delen av det öppna nät som IP-Only tillhandahåller i kommunen legat nere nattetid under 6-8 timmar per gång.

Vi har ännu inte fått en fullständig förklaring till avbrotten, men de svar vi fått indikerar att IP-Only arbetat med att förstärka redundansen i Simrishamnsnätet; i klartext att det ska finnas mer än två matningsvägar in i kommunen.

 

Avslutningsvis: Frågor till bredbandssamordnaren, hör av dig till bredbandssamordnare(at)simrishamn.se.

 

Uppdaterat fiberläge 2018-06-04

 

IP-Only:

När det gäller IP-Only har vi nu fått besked från deras ledning att omorganisation och översyn av processer och kvalitetsarbete nu börjat landa.

Vi har blivit lovade att vi och alla berörda fastighetsägare ska få nya detaljerade och, förhoppningsvis, korrekta tidplaner om utbyggnaden i redan beslutade områden inom kort.

Jag kommer att ligga på så att vi får tidplanerna före midsommar. (Gäller främst Hammenhög projektet)

 

I Bästekilleprojektet pågår det fiberinstallationer inklusive inkopplingar av fastigheter, men det har gått långsammare än det jag fick rapporterat för en dryg månad sedan.

Som det ser ut nu blir inte alla fastigheter inkopplade före halvårsskiftet, utan arbetena fortsätter även under hösten.

En av orsakerna till att det just nu har gått trögt är att det tar orimligt lång tid att på tillstånd från Trafikverket

när man gräver längs, eller under, deras vägar.

Särskilt jobbigt kan det bli när IP-Only av någon anledning sent i projektet måste ändra en sträckning av en eller annan anledning, hantering av tillstånd tar lika lång tid ändå!

För Bästekille 2-projektet hoppas jag få en bättre tidplan inom kort.

Utbyggnad pågår för fullt i det så kallade Bästekilleprojektet mellan Svinaberga/Svabesholm västerut inkluderande S. Mellby, Bästekille och Grevlunda plus ett antal mindre orter och all landsbygd däremellan.

Här är planen att merparten av alla fastigheter ska vara inkopplade vid utgången av 2018.

Ett tilläggsprojekt, Bästekille 2 som avser ett område huvudsakligen sydväst om S:t Olof är också nära en byggstart.

 

 

Såhär ser S.Mellby ut ovanifrån

Blandade bilder från Kräftskivan

 

Välkommen till Södra Mellby - byn med anor från början av 1200 talet.

 

 

Vad säger bondepraktikan om September för Albo Härad

 

Viktigt om September

 

Oväder i senare hälften av september efterföljs nästan alltid av starka stormar.

Våt september ger torr oktober. Dimma på aftonen betyder regn på natten.

Faller löven tidigt från träden, kan man vänta en vacker efterhöst och milt väder.

Sena blommor i trädgårdarna båda vacker höst och lindrig vinter.

En rik humleskörd, stark vinter och gott sädesår.

När björkar och pilar länge behålla sitt löv grönt uppe i toppen, medan de tidigt fälla det på de nedre grenarna, kan man vänta tidig vinter och god vår.

Oväder i september bebådar mycket snö i februari och mars samt ett gott sädesår.

Åska i denna månad bådar ett fruktbart år.

 

Andra viktiga dagar i september

Den 1/9 Sådan väderleken är denna dag, sådan förbliver den över huvudtaget under hela månaden.

Mikaelsdagen (den 29/9). Om denna dag blåser nordlig eller ostlig vind, blir vintern ej sträng.

Mild vinter följer ock, om det regnar utan blåst på Mikael.

Regnar det ej på denna dag tyder det på ett torrt nyår.

Mycket ekollon vid Mikaeltiden bådar mycket snö vid jul och stark kyla efteråt,

äro ekollonen vid denna tid tomma och våta, inträffar en mild vinter.

 

Om flyttfåglarna ej draga sin kos före Mikael, betyder detta lindrigt väder åtminstone till jul.