Byalaget

Mellbyboken finns nu att köpa. Endast 50 kr

Köpes hos Mellbybagaren

eller på

Mellby Loppis

Program för 2018

 

3 april - Årsmöte

 

30 april - Majbål

 

Mer info kommer efter årsmötet.

Byalaget håller årsmöte den 3 april kl 19.00 i församlingshemmet

 

Ärenden enl. stadgarna

 

Ev. avsägelser skall vara valberedningen,

Margaretha Andersson tillhanda senast den 14 mars

per-anders.andersson(at)simris.nu

Tfn:0414-70743

 

 

Ev. motioner Gunilla Arvidsson tillhanda 14 mars kontakt arvidssongunilla(at)hotmail.com

tfn 0708-710 917

Kallelser är utskickade.

Uppdaterat Fiberläget 2018-02-23

 

Hej.

Här kommer lite info ang. fiberprojektet:

 

Det råder fortfarande paus i Hammenhögsprojektet när det gäller grävarbeten, se mer detaljerade planer nedan.

 

Projekt Bästekille: Tidplanen gäller fortfarande, dvs. från och med februari är planen att koppla in 35 fastigheter i veckan, vilket skulle innebära att alla som beställt fiber är uppkopplade under maj månad.

För projekt Bästekille 2 kommer sannolikt grävarbeten inte att påbörjas förrän våren är här på riktigt, men redan nu pågår arbete med att få in nödvändiga tillstånd (från bl.a. Trafikverket) och få alla nödvändiga markavtal påskrivna.

För projekt Hammenhög, dvs. projektet som geografiskt börjar precis väster om Skillinge och sträcker sig västerut ända till kommungränsen mot Ystad, kommer, precis som Bästekille 2, att fokusera på tillstånd och markavtal. Enligt IP-Only kommer det inte att finnas en gräventreprenör på plats förrän i slutet av våren eller början av sommaren.

Aktiviteten Mellby Käsk den 10/10

Kvällen inleddes med att Margaretha Laike berättade om skiftet av Mellby käsk 1766 och hur skogen ägs idag. Sen berättade och visade Gösta Andersson om skogsarbete och redskap som användes. Gerd Almedahl berättade om skogvaktarna som verkat där. Elisabeth Arvidsson avslutade med berätta om skogens skötsel och nyckelbiotoper idag.

Välkommen till Södra Mellby - byn med anor från början av 1200 talet.

 

 

Vad säger bondepraktikan om Mars för Albo Härad

 

Viktigt om Mars

 

Viktigt om Mars

På en torr mars följer vanligen en vacker vår

Kalla nätter åtföljs av våta dagar eller dagar med snö och köld, som dock icke bliva långvariga

Hörs åskan i mars kan man vänta snö i maj

Dagarna omkring vårdagjämningen (21,e mars) äro vanligen stormiga

Så mycket dimma i mars, så mycket regn vid midsommartiden. Regnar det i mars, har man även att vänta regn i juli. Så mycket dagg, som faller i mars, så mycket rimfrost kommer efter påsk och i september. Om göken gal, storken bygger och vildgåsen kommer i mars, kan man hoppas på en vacker vår. Är man trogen vid plogen, håller april honom åter still. Mars snö gör frukter ve.

Marsblom är ej bra, aprilblom är hälften bra, majblom är alldeles bra.

I början och slutet serverar mars sitt gift.

 

Andra viktiga dagar i Mars

Fyrtio martyrers dag (den 9/3). Sådan väderleken är på denna dag, sådan fortfar den att vara i 40 dagar.

 

Gregoriusdagen (den 12/3). Dåligt väder på denna dag bebådar, att ingen frost mera kommer i marken.

 

Josefdagen (den 19/3). Om denna dag är klar och vacker, förkunnar det ett fruktbart år.

 

Benediktusdagen (den 21/3). Regn denna dag bådar mycket våt vår.

 

Vårfrudagen (omkr den 25/3). är dagen klar, lovar det gott år. Fryser det natten till denna dag, blir det frost i 40 nätter.