Byalaget

Mellbyboken finns nu att köpa. Endast 50 kr

Köpes hos Mellbybagaren

eller på

Mellby Loppis

Program för 2018

 

15/12 - Julstök i byn.

Information från bredbandssamordnaren 2018-11-09

 

När det gäller det pågående Bästekilleprojektet så räknar fortfarande ansvarig projektledare hos IP-Only med att alla fastboende ska ha fått sin fiber inkopplad före årsskiftet.

 

Jag har fått besked om att IP-Only utsett en mycket erfaren och i vår kommun känd projektledare/arbetsledare som på daglig basis kommer att följa upp så att entreprenören sköter sig. Projektledarens namn kommer snart att bli känt och han kommer att bjuda in till mindre träffar med berörda fastighetsägare under projektets gång. Så fort mer detaljerade tidplaner kommer fram och hur delområdena kommer att se ut kommer ny information på denna sida!

 

 

Information från bredbandssamordnaren 2018-08-31

 

Nu är sommaren över, i alla fall med årets mått mätt, och jag hade hoppats att grävarbetena på landsbygden skulle ha kommit igång med full kraft - så är tyvärr inte fallet.

Förhoppningen är dock att det snart ska råda full aktivitet i de projekt där de olika aktörerna har tagit byggbeslut, läs mer nedan.

 

IP-Only

Besvikelsen hos kommunen, men framför allt hos alla fastighetsägare som skrev på ett anslutningsavtal under hösten 2016 och tidig vinter 2017, har varit stor,

då arbetena i Bästekilleprojektet gått mycket långsamt framåt. Jag har därför ställt frågan direkt till IP-Onlys kommunansvarige, Gustav Ljungquist, om varför det går så trögt och här kommer svaret:

 

"Det stämmer att vi har haft utmaningar med fiberprojekten på landsbygden i Simrishamn. Vi beklagar detta, och vill samtidigt förklara bakgrunden.

Det är den sista delen av fiberutbyggnaden som är kvar, vilket också är den mest utmanande för fiberaktörerna i Sverige, däribland oss.

Avstånden är längre och marken ofta mer svårarbetad. I vissa områden har vi underskattat dessa svårigheter, däribland i Simrishamns kommun.

Vi har sedan en tid uppmärksammat dessa utmaningar och arbetar numera mer i etapper, för ökad kontroll och säkrare tidsplaner.

Dessa problem är dessutom med i vår kvalitetsrapport som vi publicerade i januari i år tillsammans med flera olika sätt för oss att förbättra verksamheten.

Förseningarna beror dessutom på en långsam tillståndshantering från Trafikverket samt långa förhandlingar med markägare.

Nu är vi på väg att färdigställa byggnationen i Bästekilleområdet och kan därefter fokusera på att få igång andra byggområden på landsbygden i Simrishamn.

Vi vill betona att vår plan i Simrishamns kommun ligger fast, trots utmaningarna vi haft."

 

Avbrott i IP-Onlys nät under augusti

Under två tillfällen har större delen av det öppna nät som IP-Only tillhandahåller i kommunen legat nere nattetid under 6-8 timmar per gång.

Vi har ännu inte fått en fullständig förklaring till avbrotten, men de svar vi fått indikerar att IP-Only arbetat med att förstärka redundansen i Simrishamnsnätet; i klartext att det ska finnas mer än två matningsvägar in i kommunen.

 

Avslutningsvis: Frågor till bredbandssamordnaren, hör av dig till bredbandssamordnare(at)simrishamn.se.

 

Såhär ser S.Mellby ut ovanifrån

Blandade bilder från Kräftskivan

 

Välkommen till Södra Mellby - byn med anor från början av 1200 talet.

 

 

Vad säger bondepraktikan om december för Albo Härad

 

Viktigt om december

Kall december med mycket snö lovar gott år.

Åska i denna månad bådar både storm och regn.

Om det är kallt i månadens början och slut, men milt väder i dess mitt, följer en långvarig vinter.

På snöigt år följer rikt år. Mycket snö betyder mycket hö.

En ensam skata förkunnar elakt väder.

Grön jul, vit påsk, och en vårlik jul bebådar en vinterlik påsk.

Om juldagen inträffar vid nymåne, blir det ett gott år.

Ju närmare nytändningen kommer advent, ju sämre år bådar det.

En våt jul gör tomma visthus och tomma fat. är vädret vid jul milt, varar vanligtvis kölden in på våren.

Om bröstbenet i Mårten gås är brunt, betyder det mera snö än köld, är det vitt bebådas mera köld än snö.

 

Andra viktiga dagar i December

Nikolausdagen (den 6/12). Denna dags väder plägar utvisa hela månadens väderlek.

Jakobsdagen (den 20/12). Väderleken före middagen denna dag anses bebåda den väderlek, som skall råda före jul, medan eftermiddagens väder angiver väderleken efter jul. Skiner solen på Jakobsdagen kan man vänta stark köld, regnar det, bebådas värme och nederbörd.

Julafton och juldagen. En klar julafton, julnatt och juldag bebåda ett gott år, däremot regn är ett dåligt tecken.

Infaller juldagen på en söndag, blir det varm vinter, blåsig vår, het och torr sommar, kall höst och vinter, god årsväxt.

Infaller den på en måndag, blir det medelmåttig, ostadig vinter, god vår, sommar med storm och oväder, god höst med riklig frukt.

Infaller den på en tisdag, får man en vinter med snö och regn, blåsig vår, våt sommar, torr och het höst med starka stormar.

Infaller den på en onsdag, blir det hård vinter, blåsig vår, god sommar och höst.

Infaller den på en torsdag, får man en god vinter, blåsig vår, god sommar, regnig och kall höst, god skörd.

Infaller den på en fredag, får man en jämn vinter, god vår, ostadig sommar, vacker höst och fullgott år.

Infaller den på en lördag, blir det en ombytlig och bedrövlig vinter med köld och snö, blåsig vår, god sommar torr höst och dyrtid.

De tolv juldagarna (25 dec- 5 jan). Enligt bondepraktikan skall man av dessa dagars väderlek kunna sluta sig till väderleken under hela det kommande året.

Sådant väder det är på juldagen, sådant väder blir det och i januari, sådant väder det är den 26 dec, så bliver det i febr osv