Byalaget

Mellbyboken finns nu att köpa. Endast 50 kr

Köpes hos Mellbybagaren

eller på

Mellby Loppis

Såhär ser S.Mellby ut ovanifrån

Blandade bilder från årsmötet

Välkommen till Södra Mellby - byn med anor från början av 1200 talet.

 

 

Idag den 19/5 Växtbytardag kl 14-15.30 på byalagsplatsen. Medtag fika.

 

 

Tack alla medlemmar och övriga som var med och firade in våren och Valborg

Bild: Hans-Åke Mårtensson

Uppdaterat Fiberläget 2018-05-19

 

Hej

Lite kort status för Bästekille projektet.

Ca 200HC tända av 630 totalt merparten i Vitaby och ST:Olof området.

Ca 15 000 mtr schakt kvarstår i området S Mellby, Svinaberga, Stenshuvud, Hjälmaröd och Kivik. I en del av dessa områden väntar vi också på TRV tillstånd samt samråd med länsstyrelsen.

För S Mellby pågår det tomtschakt och en del installationsarbete, dock tror jag att schakt arbete kan påbörjas efter sommaren.

Nästa vecka kommer arbete påbörjas med att blåsa ut stammen från Rörum.

Återställnings arbetet efter vinterns och vårensframfart har pågått under ca 4 veckor nu och börjar lida mot sitt slut och mer fokus framöver blir att fortsätta med schakten samt att koppla ihop nätet.

Trevlig helg! / Peter K

 

 

Uppdaterat Fiberläget 2018-02-23

Hej.

Här kommer lite info ang. fiberprojektet:

 

IP-Only

Även IP-Only har, och är fortfarande, inne i en större omorganisation, vilket, förutom andra orsaker som nämnts tidigare, påverkar framdriften i de pågående projekten likväl som i de projekt där vi inväntar byggbeslut. De projekt där vi inväntar byggbeslut avser i första hand området väster om Järrestad och västerut till och med Komstad samt ett område öster om Vik bort mot Stockeboda och ännu längre västerut.

 

I Bästekilleprojektet pågår det fiberinstallationer inklusive inkopplingar av fastigheter, men på grund av kylan under mars månad, då det var svårt att utföra rena fiberarbeten, har tidplanen blivit förskjuten en månad. IP-Only meddelar att alla fastigheter i projektet ska ha sin fiber inkopplad senast under juni månad. För Bästekille 2-projektet saknas några markavtal innan grävarbeten kan starta - men starten ska inte vara långt borta.

 

I söder ingen förändring jämfört med förra rapporten, vi väntar fortfarande på att IP-Only ska komma igång med grävarbetena i det så kallade Hammenhögsprojektet, dock har man arbetat med att få in markavtal och tillstånd från Trafikverket. På grund av omorganisationen nämnd ovan får vi inga riktigt klara besked när grävarbetena väntas starta, men min förhoppning är att de ska påbörjas före midsommar.

Program för 2018

 

15/5 - Vandring i Mellby Käsk

 

19/5 - Växtbytardag

 

7/7 - Mellbydagen

 

11/8 - Kräftskalas

 

15/12 - Julstök i byn.

Vad säger bondepraktikan om MAJ för Albo Härad

 

Maj- Blomstermånad

 

Om det regnar mycket i maj, skall det regna litet i september och tvärt om.

Dagg och kyla om aftnarna bringa ett gott foderår.

Åska i denna månad skall ej betyda gott år.

Sval maj ger bonden mycket hö i ladorna.

En varm maj göder kyrkogården.

En bisvärm i maj är lika mycket värd som ett lass hö.

Våt pingst gör en fet jul, men pingstdags regn är sällan gott.

På våt maj följer en torr juni.

 

Dagar att beakta

 

Philippusdagen(den 1/5).

Tre nätter före denna dag och tre närmaste efteråt utgöra tillsammans med Philippus natt de

s.k. "Ludde nätter", vilka sålunda äro sju. Höres då åska, blir det ett fruktbart och gott år.

Servatiusdagen(den 14/5). Efter denna dag får man varken snö eller frost.

Eriksmässa(den 18/5). Om Erik kommer med ax, så kommer Olle (den 29/7) med kaka.

Urbanusdagen(den 25/5). På denna dag väntas storm och oväder.

Icke allt höstråg gått i ax Urbanusdag, blir det ett hårt år.

Regn på Krist himmelsfärdsdag bådar dålig höstskörd.

Om pingstdagen är ovan talat.