Byalaget

Mellbyboken finns nu att köpa. Endast 50 kr

Köpes hos Mellbybagaren

eller på

Mellby Loppis

Program för 2018

 

15/12 - Julstök i byn.

Information från bredbandssamordnaren 2018-11-09

 

När det gäller det pågående Bästekilleprojektet så räknar fortfarande ansvarig projektledare hos IP-Only med att alla fastboende ska ha fått sin fiber inkopplad före årsskiftet.

 

Jag har fått besked om att IP-Only utsett en mycket erfaren och i vår kommun känd projektledare/arbetsledare som på daglig basis kommer att följa upp så att entreprenören sköter sig. Projektledarens namn kommer snart att bli känt och han kommer att bjuda in till mindre träffar med berörda fastighetsägare under projektets gång. Så fort mer detaljerade tidplaner kommer fram och hur delområdena kommer att se ut kommer ny information på denna sida!

 

 

Information från bredbandssamordnaren 2018-08-31

 

Nu är sommaren över, i alla fall med årets mått mätt, och jag hade hoppats att grävarbetena på landsbygden skulle ha kommit igång med full kraft - så är tyvärr inte fallet.

Förhoppningen är dock att det snart ska råda full aktivitet i de projekt där de olika aktörerna har tagit byggbeslut, läs mer nedan.

 

IP-Only

Besvikelsen hos kommunen, men framför allt hos alla fastighetsägare som skrev på ett anslutningsavtal under hösten 2016 och tidig vinter 2017, har varit stor,

då arbetena i Bästekilleprojektet gått mycket långsamt framåt. Jag har därför ställt frågan direkt till IP-Onlys kommunansvarige, Gustav Ljungquist, om varför det går så trögt och här kommer svaret:

 

"Det stämmer att vi har haft utmaningar med fiberprojekten på landsbygden i Simrishamn. Vi beklagar detta, och vill samtidigt förklara bakgrunden.

Det är den sista delen av fiberutbyggnaden som är kvar, vilket också är den mest utmanande för fiberaktörerna i Sverige, däribland oss.

Avstånden är längre och marken ofta mer svårarbetad. I vissa områden har vi underskattat dessa svårigheter, däribland i Simrishamns kommun.

Vi har sedan en tid uppmärksammat dessa utmaningar och arbetar numera mer i etapper, för ökad kontroll och säkrare tidsplaner.

Dessa problem är dessutom med i vår kvalitetsrapport som vi publicerade i januari i år tillsammans med flera olika sätt för oss att förbättra verksamheten.

Förseningarna beror dessutom på en långsam tillståndshantering från Trafikverket samt långa förhandlingar med markägare.

Nu är vi på väg att färdigställa byggnationen i Bästekilleområdet och kan därefter fokusera på att få igång andra byggområden på landsbygden i Simrishamn.

Vi vill betona att vår plan i Simrishamns kommun ligger fast, trots utmaningarna vi haft."

 

Avbrott i IP-Onlys nät under augusti

Under två tillfällen har större delen av det öppna nät som IP-Only tillhandahåller i kommunen legat nere nattetid under 6-8 timmar per gång.

Vi har ännu inte fått en fullständig förklaring till avbrotten, men de svar vi fått indikerar att IP-Only arbetat med att förstärka redundansen i Simrishamnsnätet; i klartext att det ska finnas mer än två matningsvägar in i kommunen.

 

Avslutningsvis: Frågor till bredbandssamordnaren, hör av dig till bredbandssamordnare(at)simrishamn.se.

 

 

 

Såhär ser S.Mellby ut ovanifrån

Blandade bilder från Kräftskivan

 

Välkommen till Södra Mellby - byn med anor från början av 1200 talet.

 

 

Vad säger bondepraktikan om November för Albo Härad

 

Viktigt om November

Åska i november betyder sträng vinter, men fruktbart år.

En sträng och långvarig vinter inträffar:

om juli varit mycket varm

om augusti och oktober varit ovanligt kalla

om fjäderfäna blivit feta höstetiden

om fåren på efterhösten med våld måste drivas in i ladugården.

Om november har torr väderlek utan frost samt att löven i denna månad ännu icke fallit av träden.

När bröstbenet i Mårten gås är brunt, betyder det mera snö än köld, är det vitt bebådas mera köld än snö.

Andra viktiga dagar i November

Allhelgonadag (den 1/11). Enligt gamla bondepraktikan skall man denna dag skära en spån av en växande ek eller bok, är spånen torr,

bådar det en varm vinter, är den fuktig, blir vintern däremot kall.

Mårten Luthers dag (den 10/11). Inträffar denna på en fredag, kommer fodret det året att föga förslå.

Mårten biskopsdag (den 11/11). är det på Mårten Biskop mulet dygnet om, blir det en ostadig vinter, men är det däremot klart, har man att vänta en skarp vinter.

Maria offerdag (den 21/11). är denna dag våt eller dimmig, blir också vintern våt.

Katarinadagen (den 25/11). Katarinavinter blir ej långvarig.

Andreasdagen (den 30/11) Andreas-snö är skadlig för säden. Anders braskar och julen slaskar- Anders slaskar och julen braskar.