Byalaget

Mellbyboken finns nu att köpa. Endast 50 kr

Köpes hos Mellbybagaren

eller på

Mellby Loppis

Såhär ser S.Mellby ut ovanifrån

Blandade bilder från Kräftskivan

Möte i S. Mellby Församlingshem den 29/ 1

 

Hej.

Jag vill meddela alla håller på eller just har fått sin fiber inkopplad.

Tisdagen den 29/1 från kl. 15,00 är I-p Only och en del av

deras tjänsteleverantörer i S. Mellby Församlingshem.

Dit är alla välkomna som har frågor angående fibern, inkoppling och tjänster.

 

Hälsningar Pelle

Välkommen till Södra Mellby - byn med anor från början av 1200 talet.

 

 

Information från bredbandssamordnaren 2018-12-14

 

I Bästekilleprojektet pågår det fortfarande fiberinstallationer inklusive inkopplingar av fastigheter, främst till fastigheter som matas från fibernoden i Rörum. Orter/områden som berörs är Svinaberga, Stenshuvud och S Mellby. IP-Only meddelar att tyvärr kommer de flesta att få vänta med inkoppling till början av nästa år. Allt planeras dock vara klart under kvartal 1.

 

 

Information från bredbandssamordnaren 2018-11-09

 

När det gäller det pågående Bästekilleprojektet så räknar fortfarande ansvarig projektledare hos IP-Only med att alla fastboende ska ha fått sin fiber inkopplad före årsskiftet.

 

Jag har fått besked om att IP-Only utsett en mycket erfaren och i vår kommun känd projektledare/arbetsledare som på daglig basis kommer att följa upp så att entreprenören sköter sig. Projektledarens namn kommer snart att bli känt och han kommer att bjuda in till mindre träffar med berörda fastighetsägare under projektets gång. Så fort mer detaljerade tidplaner kommer fram och hur delområdena kommer att se ut kommer ny information på denna sida!

 

 

Information från bredbandssamordnaren 2018-08-31

 

Nu är sommaren över, i alla fall med årets mått mätt, och jag hade hoppats att grävarbetena på landsbygden skulle ha kommit igång med full kraft - så är tyvärr inte fallet.

Förhoppningen är dock att det snart ska råda full aktivitet i de projekt där de olika aktörerna har tagit byggbeslut, läs mer nedan.

 

IP-Only

Besvikelsen hos kommunen, men framför allt hos alla fastighetsägare som skrev på ett anslutningsavtal under hösten 2016 och tidig vinter 2017, har varit stor,

då arbetena i Bästekilleprojektet gått mycket långsamt framåt. Jag har därför ställt frågan direkt till IP-Onlys kommunansvarige, Gustav Ljungquist, om varför det går så trögt och här kommer svaret:

 

"Det stämmer att vi har haft utmaningar med fiberprojekten på landsbygden i Simrishamn. Vi beklagar detta, och vill samtidigt förklara bakgrunden.

Det är den sista delen av fiberutbyggnaden som är kvar, vilket också är den mest utmanande för fiberaktörerna i Sverige, däribland oss.

Avstånden är längre och marken ofta mer svårarbetad. I vissa områden har vi underskattat dessa svårigheter, däribland i Simrishamns kommun.

Vi har sedan en tid uppmärksammat dessa utmaningar och arbetar numera mer i etapper, för ökad kontroll och säkrare tidsplaner.

Dessa problem är dessutom med i vår kvalitetsrapport som vi publicerade i januari i år tillsammans med flera olika sätt för oss att förbättra verksamheten.

Förseningarna beror dessutom på en långsam tillståndshantering från Trafikverket samt långa förhandlingar med markägare.

Nu är vi på väg att färdigställa byggnationen i Bästekilleområdet och kan därefter fokusera på att få igång andra byggområden på landsbygden i Simrishamn.

Vi vill betona att vår plan i Simrishamns kommun ligger fast, trots utmaningarna vi haft."

 

Avbrott i IP-Onlys nät under augusti

Under två tillfällen har större delen av det öppna nät som IP-Only tillhandahåller i kommunen legat nere nattetid under 6-8 timmar per gång.

Vi har ännu inte fått en fullständig förklaring till avbrotten, men de svar vi fått indikerar att IP-Only arbetat med att förstärka redundansen i Simrishamnsnätet; i klartext att det ska finnas mer än två matningsvägar in i kommunen.

 

Avslutningsvis: Frågor till bredbandssamordnaren, hör av dig till bredbandssamordnare(at)simrishamn.se.

 

Program för 2019

 

Kommer inom kort