Byalaget

Mellbyboken finns nu att köpa. Endast 50 kr

Köpes hos Mellbybagaren

eller på

Mellby Loppis

Aktiviteten Mellby Käsk den 10/10

Kvällen inleddes med att Margaretha Laike berättade om skiftet av Mellby käsk 1766 och hur skogen ägs idag. Sen berättade och visade Gösta Andersson om skogsarbete och redskap som användes. Gerd Almedahl berättade om skogvaktarna som verkat där. Elisabeth Arvidsson avslutade med berätta om skogens skötsel och nyckelbiotoper idag.

Välkommen till Södra Mellby - byn med anor från början av 1200 talet.

 

 

Uppdaterat Fiberläget

 

Hej.

Här kommer lite info ang. fiberprojektet:

 

Utbyggnaden har tagit längre tid än vad man förutsåg så sent som i november förra året främst med anledning av mycket regnande, markavtalshantering samt besvär med en underentreprenör. Hittills har därför bara cirka 10 % av de 500 fastighetsägare som beställt fiberinkoppling fått denna på plats.

Med början nu så har man fler svetslag på plats vilket ska innebära en ökad inkopplingshastighet. Under januari månad räknar man med att koppla in 15 fastigheter i veckan och fr o m februari 35 stycken i veckan.

Sammantaget kommer det medföra att den sista fastigheten som blir inkopplad får vänta ända till maj månad.

Vad säger bondepraktikan om Januari för Albo Härad

 

Viktigt om Januari

 

Om januarikölden mildras, kommer snö, men faller dagg eller dimma, kommer tö. Äro månadens början och slut vackra, kan man hoppas på ett gott år.

Dansar myggen, blir det ett svårt foderår. Är januari varm, blir skörden arm.

Om gräset växer i januari, växer det mycket sämre, när det bör växa. Mycket regn i januari ger ingen välsignelse av nästa skörd.

Så länge lärkan sjunger före kyndelmässodag (2/2), så länge tiger hon ock efter denna dag.

Vädret i januari upprepar sig i vädret i juli

Dimma i januari giver en våt vår.

Om det är dimmigt från jul till heliga tre konungars dag (trettondedagen) blir det sjukligt under året.

Åska i januari bebådar ett fruktsamt år, men även storm och krig.

Andra viktiga dagar i januari

Nyårsdagen den 1/1. Det är en gammal tro att allt, som denna dag händer någon, kommer att hända hela påföljande året.

 

Om solen skiner klart eller himmelen är röd på nyårsdagens morgon, betyder det oväder och krig.

 

Så många dagar nyårsnyet döljes under molnen, så många dagar skall ock säden ligga i jorden, innan den kommer upp.

 

Om aftonstjärnan (venus) går före nyet, bebådar det god årsväxt, men går nyet före stjärnan betecknar det dyr tid.

 

Vincentiusdagen (22/1). Om denna dag är klar betyder det gott och fruktbart år.

 

S:t Paulidagen (25/1). är denna dag klar, betyder det god årsväxt.

Program för 2018

 

Programmet kommer snart.