Byalaget
 

Kolla in oss på

Mellbyboken finns nu att köpa. Endast 50 kr

Köpes hos Mellbybagaren

eller på

Mellby Loppis

Program för 2019


13/4 Röjardag kl. 10.00 – 14.00
23/4 Årsmöte kl. 19.00
30/4 Majbål
18/5 Växtbytardag kl. 14.00 – 15.30
6/7 Mellbydag med Mellbybuffé och auktion
10/8 Kräftskiva
1/11 Österlen lyser
14/12 Julstök i Byn


Information från bredbandssamordnaren 2018-03-16

Bästekilleprojektet. IP-Only rapporterar att det varit och är en utmaning att ta sig upp för backen till kyrkan i S Mellby. I övrigt meddelar bolaget att de från och med nu sätter in folk även på helger för att klara av inkopplingar till fastboende före påsk.


Information från bredbandssamordnaren 2018-12-14

I Bästekilleprojektet pågår det fortfarande fiberinstallationer inklusive inkopplingar av fastigheter, främst till fastigheter som matas från fibernoden i Rörum. Orter/områden som berörs är Svinaberga, Stenshuvud och S Mellby. IP-Only meddelar att tyvärr kommer de flesta att få vänta med inkoppling till början av nästa år. Allt planeras dock vara klart under kvartal 1.Information från bredbandssamordnaren 2018-11-09

När det gäller det pågående Bästekilleprojektet så räknar fortfarande ansvarig projektledare hos IP-Only med att alla fastboende ska ha fått sin fiber inkopplad före årsskiftet.


Jag har fått besked om att IP-Only utsett en mycket erfaren och i vår kommun känd projektledare/arbetsledare som på daglig basis kommer att följa upp så att entreprenören sköter sig. Projektledarens namn kommer snart att bli känt och han kommer att bjuda in till mindre träffar med berörda fastighetsägare under projektets gång. Så fort mer detaljerade tidplaner kommer fram och hur delområdena kommer att se ut kommer ny information på denna sida!
Avslutningsvis: Frågor till bredbandssamordnaren, hör av dig till bredbandssamordnare(at)simrishamn.se.


Såhär ser S.Mellby ut ovanifrån

Blandade bilder från Kräftskivan

Inbjudan till årets växtbytardag


Växtbytar/försäljar/inköps-dag.

Lördagen den 18 maj kl. 14 -15.30 på byalagsplatsen

 

Då är det tid för Mellby byalags växtbytardag.

Ta med växter du vill byta/sälja/ge bort.

Har du inga växter att byta, men vill köpa,

är du förstås lika välkommen,

liksom du som bara vill umgås lite.

Ta med eget bord och ev. fika.

Välkomna.

Välkommen till Södra Mellby - byn med anor från början av 1200 talet.